Grond- en graafwerk

Voordat wij uw tuin kunnen aanleggen of renoveren zal er met het grondwerk begonnen moeten worden. MauritsDousiTuinen neemt u deze zorgt uit handen.
Het grondwerk nemen wij dan ook altijd mee in onze vrijblijvende offertes.
Uiteraard kunt u er dan ook voor kiezen om deze werkzaamheden zelf uit te voeren.

De grondwerkzaamheden die MauritsDousiTuinen voor u kan uitvoeren zijn onder andere:

  • Rooien van huidige beplanting en bomen
  • Uitgraven opritten, cunet (ondergrond) voor aanleg bestrating
  • Egaliseren van tuinen
  • Graafwerk voor aanleg hemelwaterafvoer
  • Leveren en aanbrengen van straatzand, puingranulaat, bemeste teelaarde en groencompost
  • Uitbreken verhardingen en afvoeren uitkomend puin